Omgeving

In het omgevingsteam werk je iedere dag aan een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving.

Van creatieve ideeën naar uitvoerbare plannen

Het vakgebied is volop in beweging. Denk aan de energietransitie, de woningbouwopgave, de vernatting van de natuurgebieden en tegelijkertijd de bescherming tegen hoogwater. Maar ook de herbestemming van leegstaande agrarische gebouwen, de inrichting van steden en niet te vergeten: de voorbereiding op de omgevingswet.

Je werkt aan concrete, realiseerbare plannen samen met je directe collega’s. Dit zijn specialisten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, landschapsarchitectuur, omgevingsrecht en milieu. Je werkt voor én met overheden, ondernemers en particulieren.

In het afgelopen jaar realiseerden wij

Akoestische onderzoeken
0
Bestemmingsplannen
0
Ruimtelijke ordening adviezen
0
Landschapsinrichtingsplannen
0

Het verhaal van Rick

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Rick van Meurs is Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Aelmans Adviesgroep (Pouderoyen Tonnaer). 

Vanuit natuurgebied de Brunssummerheide vertelt hij hoe hij werkt met overheden, ontwikkelaars en andere partijen om het stikstofprobleem het hoofd te bieden. 

”Ook werk ik met bedrijven die zich op industrieterreinen willen vestigen of uitbreiden. We zoeken dan naar een goede balans tussen natuurbescherming en de mogelijkheden die dat bedrijf wil gaan benutten. Zo zorgen we voor goede economische dragers voor de regio in de toekomst.”

Video afspelen
Zorgen voor de omgeving doe je samen. - Sander Lely, Senior juridisch adviseur en bedrijfsjurist

Nieuwe omgeving vacatures

Allround technisch adviseur geluid

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening & Milieu

(Aankomend) adviseur transitie landelijk gebied