Zorgen voor de omgeving doe je samen

Sander Lely
, Senior juridisch adviseur en bedrijfsjurist

Na ruim 23 jaar werkzaam te zijn geweest voor de overheid en Paulussen Advocaten maakte Sander met overtuiging de overstap naar de Aelmans adviesgroep. Binnen die groep is hij inmiddels geruime tijd werkzaam als adviseur op het gebied van omgevingsrecht. Tevens werkt hij als bedrijfsjurist voor dit – volgens Sander – mooie familiebedrijf dat hij al meer dan 20 jaar kent. 

 “De overstap bevalt heel goed. Het werk is zeer afwisselend met meer dan voldoende uitdaging. Elke dag weer. De ruime ervaring als advocaat komt daar in mijn geval heel goed van pas omdat er op diverse borden moet worden geschaakt. De ene dag als jurist de andere dag als onderhandelaar of als (onafhankelijk) adviseur”.

Het familiebedrijf heeft zich in de afgelopen jaren sterk en positief ontwikkeld door de toevoeging van een aantal onderdelen. Binnen één van die onderdelen, Pouderoyen Tonnaer, is Sander dagelijks met een divers team aan specialisten actief om onder meer gemeentelijke overheden, bedrijven en particulieren te adviseren en bij te staan bij diverse ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van woningen en windparken, maar ook om het verlenen van ondersteuning bij juridische procedures.

Onze adviseurs werken dagelijks aan concrete ruimtelijke ontwikkelingen en kunnen dus ook echt resultaat boeken en zien. ‘’Actuele ontwikkelingen zoals overlast als gevolg van hoogwater, de toenemende druk op de gezondheid in het buitengebied, maar ook in de binnensteden en uiteraard de gevolgen van klimaatverandering spelen steeds vaker een rol in ons dagelijks werk. Doordat we actief zijn binnen de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland leveren we met ons werk echt een bijdrage aan de inrichting van een deel van Nederland. Zorgen voor een goede leefomgeving doe je samen.’’

Sander aan het woord tijdens een seminar voor overheden

De breedte van het bedrijf heeft volgens Sander meerdere voordelen: ‘’Alle relevante rechtsgebieden in ons werk komen aan bod. De advisering ziet op alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening (en de Omgevingswet), het milieurecht, het onteigeningsrecht, het bestuursrecht maar ook het privaatrecht. Het geeft je de kans om je breed te oriënteren en te ontwikkelen. Maar er worden uiteraard ook voldoende mogelijkheden geboden om je te verdiepen in een specifiek rechtsgebied. Je kunt dus alle kanten op.”

Kennisontwikkeling en begeleiding is volgens Sander van belang voor nieuwe collega’s, maar ook voor collega’s die al langer bij ons werken. ‘’Er zijn zeker nog slagen te maken, maar er wordt hard gewerkt aan het verder professionaliseren van de gewenste kennisontwikkeling. Zo beschikken wij over de Aelmans Academie waarmee in- en externe cursussen worden verzorgd en over een kenniscentrum.’’ 

Sander vervult binnen de Aelmans Groep ook de rol van bedrijfsjurist. In die bijzondere rol ligt de nadruk weer meer op het privaatrecht zoals het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en het begeleiden van de collega’s bij mogelijke juridische zaken.

Ook de begeleiding van collega’s behoort tot zijn dagelijkse werk. “Ik haal persoonlijk veel voldoening uit het kunnen helpen van andere collega’s: daar gaat het mij vooral om omdat ik daarmee een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van anderen”.

Kortom, meer dan voldoende afwisseling én uitdagend werk in een fijne en vertrouwde werkomgeving. Wie wil dat niet? 

Maak de volgende stap